Uvjeti poslovanja

Podaci o poduzeću:

Izdelava spletnih strani, Spletni partner, d.o.o.
Obrtniška ulica 22
8210 Trebnje

Telefon: 00386 70 666 777
E-mail: info@spletnipartner.si

Obveznik PDV-a: DA
Matični broj: 8052239000
Porezni broj: SI80445179

Društvo je upisano u registar Okružnog suda u Novem mestu
Transakcijski račun: SI56 6100 0001 7883 946 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)

Uvjeti poslovanja

Posljednji put ažurirano: 8. listopada 2019.

Opći uvjeti poslovanja sastavljeni su u sukladnosti s odredbama Zakona o zaštiti potrošača (ZVPot) i odnose se na poslovanje poduzeća Izdelava spletnih strani Spletni partner d.o.o., prava korisnika i poslovne odnose između ponuditelja i kupaca.

Mrežnom stranicom www.spletnipartner.net upravlja poduzeće Izdelava spletnih strani Spletni partner d.o.o. (u daljnjem tekstu “ponuditelj”).

Dostupnost informacija

(sažetak propisa)

Ponuditelj se obavezuje da će kupcu uvijek pružiti sljedeće podatke:

 1. podatke koji se odnose na identitet poduzeća (nazivi tvrtki i sjedišta, registarski brojevi);
 2. kontaktne podatke koji korisniku omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju (e-pošta, telefon),
 3. podatke koji se odnose na bitne značajke proizvoda ili usluga (uključujući postprodajne usluge prodaje i jamstva),
 4. podatke koji se odnose na dostupnost proizvoda (svaki proizvod ili usluga ponuđena na mrežnom mjestu treba biti dostupan u razumnom vremenskom roku),
 5. podatke koji se odnose na uvjete isporuke proizvoda ili izvršenja usluge (način, mjesto i rok dostave),
 6. sve cijene moraju biti jasno i nedvosmisleno utvrđene,
 7. podatke koji se odnose na načine plaćanja i dostave,
 8. podatke koji se odnose na rok valjanosti ponude,
 9. podatke o vremenskom roku unutar kojeg je moguće odstupiti od ugovora i o uvjetima za odstupanje; uz ovo, postoje li i koliko iznose troškovi na račun kupca u slučaju vraćanja proizvoda,
 10. objašnjenje postupka reklamacije, uključujući sve podatke o kontaktnoj osobi ili službi podrške kupcima.

 

Ponuda proizvoda

Zbog prirode trgovine preko interneta, ponuda na mrežnoj stranici www.spletnipartner.net se ažurira i mijenja često i brzo. Ponuditelj ne odgovara za posljedice izmjene ponude.

Načini plaćanja

Ponuditelj omogućuje sljedeće načine plaćanja:

 • prijenosom sredstava na bankovni račun upravitelja (na temelju predračuna).

Ponuditelj korisniku na navedenu adresu elektroničke pošte šalje račun s podacima za prijenos sredstava. Usluga dobavi se u dogovoreno vrijeme po primitku sredstava.

Kupoprodajni ugovor (narudžba) pohranjuje se u elektroničkom obliku na serveru ponuditelja.

Cijene

Sve cijene proizvoda izražene su u eurima (EUR), s uključenim PDV-om. Cijena usluga vrijedi za sve kupce na mrežnoj stranici www.spletnipartner.net. Cijene su važeće u trenutku predaje narudžbe i nemaju unaprijed određenu valjanost.

Cijene se primjenjuju u slučaju plaćanja prema gore navedenim načinima plaćanja i pod gore navedenim uvjetima. Unatoč našim iznimnim nastojanjima da osiguramo najažurnije i najtočnije podatke, može se dogoditi da su navedeni podaci o cijenama netočni. U tom slučaju ili u slučaju da tijekom obrade narudžbe dođe do promjene cijene određene usluge, ponuditelj se obvezuje da će kupcu omogućiti odustajanje od kupnje i istodobno mu ponuditi rješenje koje će ići na obostranu korist i zadovoljstvo.

Kupoprodajni ugovor sklopljen između ponuditelja i kupaca sklapa se u trenutku kada ponuditelj potvrdi narudžbu (kupac prima poruku o potvrdi narudžbe). Od tog trenutka sve cijene i drugi uvjeti su fiksni i primjenjuju se kako na ponuditelja, tako i na  kupca.

Sigurnost

Ponuditelj koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranu osobnih podataka i plaćanja, poštujući pritom odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o zaštiti potrošača.

Dobava usluge

Ponuditelj će izvršiti uslugu u dogovorenom vremenskom roku i pod dogovorenim uvjetima.

Po izvršenoj uslugi kupac dobiva dokument s daljnjim informacijama o pravu na reklamaciju. Sve potrebne informacije navedene su na adresi na koju se kupac može obratiti u slučaju reklamacije i o drugim uslugama nakon sklapanja ugovora.

Uvažavanje stvarne pogreške

Izvadak iz Zakona o zaštiti potrošača

Članak 37.

(1) Prodavatelj se obvezuje isporučiti robu potrošaču u sukladnosti s odredbama ugovora i odgovoran je kako za njezine stvarne pogreške, tako i za pravne pogreške nastale tijekom izvršenja usluge.

 

Članak 37.a

(1) Potrošač može ostvariti svoja prava iz naslova stvarne pogreške ako o istoj obavijesti prodavatelja u roku od dva mjeseca od dana otkrivanja pogreške.

(2) Potrošač se obvezuje u poruci o pogrešci detaljno opisati otkrivenu pogrešku i prodavatelju omogućiti pregled isporučenog proizvoda.

 

Članak 37.b

(1) Prodavatelj ne odgovora za stvarne pogreške na robi koje se pojavljuju nakon 2 godine od isporuke.

Zaštita osobnih podataka

Ponuditelj se obavezuje trajno zaštititi sve osobne podatke korisnika.

Ponuditelj će koristiti osobne podatke isključivo za potrebe izvršenja narudžbe (slanje informativnog materijala, ponuda, računa) i ostalu potrebnu  komunikaciju.

Korisnički podaci ni u kojem slučaju neće biti predani neovlaštenim osobama.

Komunikacija

Ukoliko se korisnik tome izričito ne protivi, ponuditelj će korisnika kontaktirati putem sredstava daljinske komunikacije.

Elektroničke promotivne poruke bit će sastavljene kako slijedi:

 • poruke će biti jasno i nedvosmisleno označene kao promotivne poruke,
 • pošiljatelj će biti jasno razvidan,
 • različite akcije, promocije i ostale marketinške tehnike bit će označene kao takve, također će biti jasno utvrđeni uvjeti za sudjelovanje u njima.
 • način otkazivanja primanja promotivnih poruka bit će jasno predstavljen,
 • ponuditelji će izričito poštivati želju korisnika u slučaju da ne želi primati promotivne poruke.

Zaštita djece na internetu

Reklamne poruke će biti jasno razvidne (uzimajući u obzir dob) i jasno odvojene od igara i natjecanja. Svaka komunikacija namijenjena djeci bit će prikladna njihovoj dobi i neće iskorištavati povjerenje djece, nedostatak iskustva i njihov osjećaj lojalnosti.

Ponuditelj ne smije prihvatiti narudžbu od osobe za koju zna ili sumnja da je dijete bez izričitog dopuštenja roditelja ili staratelja.

Bez izričitog dopuštenja roditelja ili staratelja, ponuditelj neće prihvatiti nikakve osobne podatke koji se tiču djece. Jednako tako, ponuditelj ne smije trećim osobama davati na korištenje podatke  dobivene od djece, iznimka su roditelji ili staratelji.

Ponuditelj ne smije nuditi besplatan pristup proizvodima ili uslugama koje su štetne za djecu.

Odrješenje od odgovornosti

Ponuditelj čini sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao ažurnost i točnost podataka objavljenih na njihovim mrežnim stranicama. Unatoč tome, značajke usluga, rokovi isporuke ili cijene mogu se tako brzo promijeniti da ih pružatelj usluga ne uspije ispraviti na svojim mrežnim stranicama. U tom slučaju će ponuditelj obavijestiti kupca o izmjenama i omogućiti mu odustajanje od narudžbe ili zamjenu naručene usluge.

Slike su simbolične. Ponuditelj ne prihvaća odgovornost za neugodnosti koje proizlaze iz objavljenih slika.

Pritužbe i sporovi

Ponuditelj se pridržava važećih zakonskih propisa koji se odnose na zaštitu potrošača. U sukladnosti sa svojim najboljim mogućnostima, ponuditelj nastoji ispuniti svoju obvezu uspostavljanja učinkovitog sustava rješavanja reklamacija i određivanja osobe koju, u slučaju reklamacije, kupac može kontaktirati putem elektroničke pošte ili putem telefona. Reklamacija se podnosi putem elektroničke pošte na adresu info@spletnipartner.si. Postupak obrade reklamacije je povjerljiv.

Ponuditelj se obvezuje da će u vremenskom roku od 5 radnih dana potvrditi primitak reklamacije, obavijestiti kupca o predviđenom roku za rješavanje iste i o tijeku postupka.

Ponuditelj je upoznat s činjenicom da je bitna značajka potrošačkog spora, barem što se tiče sudskog rješavanja, njegova neproporcionalnost između ekonomske vrijednosti potraživanja i troškova nastalih tijekom rješavanja samog spora. To je ujedno i glavna prepreka za korisnika za pokretanje spor pred sudom. Stoga ponuditelj ulazi sve svoje moguće napore kako bi svaki eventualni spor riješili sporazumno.

Trebnje, 8. listopad 2019

Uprava poduzeća Spletni partner d.o.o.

CroatiaSlovenia